Cymorth Gwirfoddoli

Mae'r adran hon ar gyfer sefydliadau (gan gynnwys y sector cyhoeddus) a grwpiau sy'n gweithio gyda gwirfoddolwyr.

Cliciwch yma os ydych chi'n unigolyn sy'n chwilio am gyfleoedd neu gyngor gwirfoddoli

Gallwn gefnogi gyda:

IMG_0305

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Cliciwch yma i hyrwyddo'ch sefydliad a’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael trwy gofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru.

Gwirfoddoli Ar-lein

csm_Online_Volunteering_Page_Pic_f9f97ccd71

Ydych chi erioed wedi ystyried defnyddio gwirfoddolwyr ar-lein yn eich sefydliad?

Dengys adroddiad diweddar ar wirfoddoli ym Mhrydain, fod hyd at 63% o wirfoddolwyr yn gwneud o leiaf rhywfaint o’u gwirfoddoli ar-lein (trwy’r rhyngrwyd oddi cartref neu o rywle arall).

Cliciwch yma am fwy o fanylion