Rhifedd 2 – E-bost rhagarweiniol

‘Mae ‘Rhifedd 2 - Gwneud Gwahaniaeth ym Mhowys’ yn gynllun grant PAVO sy’n gweinyddu £150,000 mewn ‘cyllid lluosog’. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a gefnogir gan Gyngor Sir Powys.Gall Cynghorau Tref a Chymuned Powys a sefydliadau Trydydd Sector wneud cais i:

gyflwyno 1 i 3 o weithgareddau/digwyddiadau gwella rhifedd*
derbyn £500 am bob digwyddiad.
*Darparir cynlluniau gweithgaredd. Gellir eu haddasu.

Rhaid i ddigwyddiadau Rhifedd 2 wella hyder a sgiliau rhifedd sylfaenol pobl 19 oed a hŷn.

Ceisiadau i’w derbyn ar unrhyw adeg cyn 31ain o Hydref 2024, i'w cyflwyno cyn 30ain o Dachwedd 2024.

 

Fe’ch gwahoddir i sesiwn ar-lein ‘Cwrdd â’r Cyllidwr’ am 1yp ar:

Dydd Iau 13eg o Fehefin
Dydd Mawrth 18fed o Fehefin
Dydd Mercher 19eg o Fehefin

Os hoffech fynychu, anfonwch e-bost at Swyddog y Gronfa, Ruth Stafford, ar: ruth.stafford@pavo.org.uk

1. Poster Hysbyseb Rhifedd 2 CYMRAEG

3. Poster MTF Hysbyseb Rhifedd 2