Helpu sefydliadau;
Gwella bywydau pobl

PAVO yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer Powys sy’n cefnogi’r trydydd sector ym Mhowys (mae’r trydydd sector yn derm ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, elusennau a chymdeithasau cofrestredig, grwpiau hunangymorth a grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, sefydliadau cydfuddiannol a chydfuddiannol). - gweithredwyr.)

Beth wyt ti'n edrych am

Drafft Ymgynghori Agored – Blaenoriaethau ar gyfer Diwylliant yng Nghymru 2024 i 2030
Rydym yn chwilio am ymatebion i Flaenoriaethau ar gyfer Diwylliant 2024 i 2030. Mae’r ymgynghoriad Cymru’n unig hwn yn gwahodd eich barn ar flaenoriaethau arfaethedig ar gyfer diwylliant yng Nghymru....
18/06/2024
Read more
Swyddog Gwybodaeth, Cymru (Cymreig) / Contact – Information Officer, Wales
Dyma gyfle gwych i rywun sydd yn frwdfrydig am wneud gwir wahaniaeth i deuluoedd sy’n gofalu am blant sydd ag anghenion ychwanegol yng Nghymru. Teitl swydd – Swyddog Gwybodaeth, Cymru...
18/06/2024
Read more
Ymatebion cymunedol i’r Argyfwng Costau Byw
  Annwyl gyfaill, Diolch am eich cefnogaeth yn gynharach eleni pan roeddem ni’n cynnal ein hymchwil i ymatebion cymunedol i’r Argyfwng Costau Byw. Fe wnaeth eich cymorth ein galluogi i...
18/06/2024
Read more
Recriwtio Mwy Diogel – Digwyddiad Cyflogaeth Ddiogelach i’w gynnal ar 11 Gorffennaf 2024 10:00 – 15:00, yng Ngwesty’r Metropole, Llandrindod.
RECRIWTIO MWY DIOGEL – DIWYDDIAD CYFLOGAETH DIOGEL Bydd y diwrnod yn cynnwys tri gweithdy sy’n canolbwyntio ar: Arfer da mewn perthynas â Pholisïau a Gweithdrefnau Diogelu – Cyfle i ystyried...
18/06/2024
Read more
1 2 3

Barod i ymuno?

Mae PAVO yn sefydliad aelodaeth. Mae aelodaeth yn agored i bob mudiad a grŵp trydydd sector a Chynghorau Tref a Chymuned ym Mhowys, i gyd yn gweithio i gwrdd ag anghenion pobl a chymunedau ar draws Powys. Mae gennym dros 730 o sefydliadau sy'n aelodau a chyswllt rheolaidd â dros 1500 o sefydliadau.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Cysylltwch â'n tîm

Llandrindod Wells Office
Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF
Newtown Office
Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.