Helpu sefydliadau;
Gwella bywydau pobl

PAVO yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer Powys sy’n cefnogi’r trydydd sector ym Mhowys (mae’r trydydd sector yn derm ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, elusennau a chymdeithasau cofrestredig, grwpiau hunangymorth a grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, sefydliadau cydfuddiannol a chydfuddiannol). - gweithredwyr.)

Beth wyt ti'n edrych am

Ffit i Ffermio
Mae Ffit i Ffermio yn rhaglen allgymorth newydd gyffrous a gynlluniwyd i gefnogi anghenion iechyd a lles cymdeithasol penodol cymunedau ffermio ym Mhowys, gan hyrwyddo busnesau fferm cryfach a chymunedau...
11/07/2024
Read more
Cwrs Lles Llinell Dechrau Newydd/New Starting Line Wellbeing Course
Yn cychwyn o ddydd Iau y 18fed o Orffennaf  Cynhelir o 10:00 – 13:00  Ymunwch â Etifeddiaeth yn y Gymuned ar gyfer eu cwrs 7 wythnos I’w gynnal yng Nghanolfan...
09/07/2024
Read more
Versus Arthritis Online Information Session: Living with arthritis and weight management
Date and Time: Thursday, 18th July 2024 Online via Teams 12:00 PM – 1:00 PM Event Details: An informative session on Living with Arthritis and Weight Management will be held,...
08/07/2024
Read more
Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc PAVO a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys
  Dydd Mercher 3ydd Gorffennaf 2024 2-4 pm, Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc PAVO a Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys. Cyfle Rhwydweithio. Darganfod gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar P&PhI ym Mhowys....
25/06/2024
Read more
1 2 3 5

Barod i ymuno?

Mae PAVO yn sefydliad aelodaeth. Mae aelodaeth yn agored i bob mudiad a grŵp trydydd sector a Chynghorau Tref a Chymuned ym Mhowys, i gyd yn gweithio i gwrdd ag anghenion pobl a chymunedau ar draws Powys. Mae gennym dros 730 o sefydliadau sy'n aelodau a chyswllt rheolaidd â dros 1500 o sefydliadau.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf

Cysylltwch â'n tîm

Llandrindod Wells Office
Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF
Newtown Office
Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.