Plant a Phobl Ifanc

Mae rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc PAVO yn agored i bob sector ac yn draddodiadol wedi'i gynnal bob chwarter. Mae'r rhwydwaith yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd.

csm_Newtork_5404443e84

Nid yw ein Swyddog Plant a Phobl Ifanc bellach yn ei swydd. Yn y cyfamser, y prif bwyntiau cyswllt ar gyfer y gwaith PPhI yw:

Sharon Healey, Pennaeth Iechyd, Lles a Phartneriaethau
Jen Hawkins, Uwch Swyddog Lles Cymunedol
John Williams, Uwch Swyddog Gwybodaeth, Ymgysylltu a Phartneriaethau

Ein nod yw cael 'Plant a Phobl Ifanc' fel ffocws ar gyfer un o gyfarfodydd chwarterol y Rhwydwaith Iechyd a Lles ag ail-lansiwyd yn ddiweddar. Byddwn yn gwahodd holl aelodau'r Rhwydwaith P&PhI i fod yn rhan o'r grŵp rhwydwaith mwy.

Yn y cyfamser rydym yn bwriadu cadw mewn cysylltiad â diweddariadau rheolaidd drwy ein Bwletin Iechyd a Lles.

Os hoffech gael eich cynnwys yn ein Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc neu os hoffech dderbyn ein Bwletin Iechyd a Lles, anfonwch e-bost at info(at)pavo.org a bydd aelod o’n tîm yn gallu helpu.