Wythnos yr Ymddiriedolwyr

Y dyddiad eleni yw'r
4ydd-8fed o Dachwedd 2024.

Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr yn amser i ni ddod at ein gilydd i ddathlu llwyddiannau bron i filiwn o ymddiriedolwyr ar draws y DU. Diolch am yr amser, yr ymrwymiad a'r ymdrech rydych chi'n eu rhoi i'ch elusennau i'w helpu i ffynnu.

Drwy gydol Wythnos yr Ymddiriedolwyr byddwch yn cael y cyfle i gysylltu ag ymddiriedolwyr eraill i rannu'ch profiadau neu ddarganfod sut i ddod yn ymddiriedolwr. Byddwch hefyd yn gallu datblygu'ch sgiliau trwy ein hystod eang o ddigwyddiadau, hyfforddiant ac arweiniad.

Cymerwch y cwis ymddiriedolwyr:

https://beingacharitytrustee.campaign.gov.uk/take-the-trustee-quiz/

csm_Newtork_5404443e84