Ariennir y Cynllun Grantiau Bach

Ariennir y Cynllun Grantiau Bach ar gyfer Cymorth i Ffoaduriaid gan Gyngor Sir Powys.
Gweinyddir y cynllun gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys ar ran y cyllidwyr.
Bydd y Cynllun yn darparu cyllid i alluogi grwpiau sector gwirfoddol a chymunedau buddiant
i gefnogi integreiddio a setlo ffoaduriaid yn y gymuned, gyda gweithgareddau yn ystod
gwyliau haf.
Mae dyfarniadau o £200 hyd at £1,000 ar gael i sefydliadau sy'n bodloni'r meini prawf
cymhwyster a grant. Cyfanswm y pot grant sydd ar gael yw £5000.
CYMHWYSTER
Rhaid i sefydliadau sy'n gwneud cais am y grant:
1. Bod yn cefnogi ffoaduriaid o fewn eu cymuned leol
2. Bod â dogfen lywodraethol
3. Bod â chyfrif banc
4. Bod â pholisi diogelu ac yswiriant perthnasol

MEINI PRAWF
Bydd y gronfa’n cefnogi gweithgarwch sy’n:
cefnogi integreiddio a setlo ffoaduriaid mewn cymunedau ar draws Powys gyda
gweithgareddau yn ystod gwyliau haf).
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â grants@pavo.org.uk neu ffoniwch 0597 822191.

To download the application form click here: RSG APP FORM 24 - Round 2