Cefnogaeth Ariannol

Mae gan PAVO dîm profiadol o Swyddogion Datblygu sy’n darparu cymorth o amgylch ystod eang o bynciau’n ymwneud â chyllid i grwpiau a sefydliadau gwirfoddol

Mae ein gwasanaethau am ddim ac yn cynnwys:

  • cymorth i ddatblygu strategaeth ariannu i reoli'ch anghenion ariannu
  • cymorth ynghylch rheoli, monitro a gwerthuso cyllid
  • cymorth ynghylch cwblhau ceisiadau am gyllid
  • gwiriadau cais am gyllid cyn cyflwyno
  • cymorth i amrywio ffynonellau incwm
  • cymorth ynghylch comisiynu a thendro
  • cymorth ynghylch creu incwm drwy roddion (unigol a chorfforaethol) gyda
  • chymorth ar rhodd, cymynroddion ac apeliadau
  • darparu hyfforddiant cost isel o ansawdd uchel ar bynciau'n ymwneud â chyllid megis digwyddiadau 'Cwrdd â’r Cyllidwr', lle gallwch ddysgu am gyllidwyr penodol a’u grantiau
  • gwybodaeth ariannu drwy'r wefan ac E-Fwletin PAVO

“Mae PAVO wedi bod yn wych yn ein helpu i godi arian i adeiladu ein
pafiliwn newydd, dod o hyd i grantiau addas a'n helpu ni gyda'r
ceisiadau"

Clwb Bowlio Y Gelli a'r Cylch

csm_powyspenniespagepicture_065583ee4c