Cyfleusterau cynadledda a chyfarfodydd

Mae gan PAVO amrywiaeth o Gyfleusterau Cynadledda a Chyfarfod i'w Llogi yn Uned 30 Heol-y-Ddol, Llandrindod. LD1 6DF

Conference_Room_1__2_

Llogwch ein hystafelloedd cyfarfod a chynadledda PAVO:

 • Yn gwbl hygyrch
 • Taflunydd digidol AM DDIM
 • Mynediad AM DDIM i'r Rhyngrwyd
 • Parcio AM DDIM i 40 a mwy o geir
 • Cyfraddau gostyngol ar gyfer y trydydd sector a gostyngiad mwy i aelodau PAVO
 • Lluniaeth ar gael ar gais.

Dewisiwch o'n:

Ystafell Gynadledda

Seddi 50 arddull theatr, 30 arddull ystafell fwrdd, 36 arddull caffi

Hanner Fwyaf Ystafell Gynadledda

Seddi 30 arddull theatr, 20 arddull ystafell fwrdd, 24 arddull caffi

Hanner Lleiaf Ystafell Gynadledda

Seddi 20 o bobl arddull theatr, 12 o bobl arddull ystafell fwrdd

Ystafell Cyfarfod

12 o bobl arddull ystafell y bwrdd

Pam defnyddio ein hystafelloedd cynadledda a chyfarfod?

 • Mynediad AM DDIM i'r Rhyngrwyd
 • Mynediad AM DDIM i Daflunydd-uwch Digidol
 • Mynediad AM DDIM i Faes Parcio i 40+ o Geir
 • Mynediad i Luniaeth ar gael ar gais
 • Cyfraddau gostyngol ar gyfer Sefydliadau Trydydd Sector
 • Gostyngiadau pellach i aelodau PAVO
 • Bydd Mesurau diogelwch COVID yn eu lle

Telerau ac Amodau'r Ystafell Gynadledda

ARCHEBU - cysylltwch â ni:

reception@pavo.org.uk
01597 822191

Uned 30, Heol-y-Ddol, Parc Menter
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

Cyfleusterau Ystafell Gynadledda a Chyfarfod ym Mhlas Dolerw, Heol Milffordd, Y Drenewydd

Am wybodaeth pellach ac archebu cysylltwch