Loading Events

« All Events

Paratoi ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Gorffennaf 23 @ 2:00 pm - 4:30 pm

Free

Mae’r cwrs hwn yn edrych ar yr hyn sy’n creu polisi gwirfoddoli da a beth ddylai hyn ei gynnwys; hefyd i ba bolisïau eraill y gallai fod eu hangen mewn perthynas â gwirfoddolwyr. Rhoddir trosolwg o gyd-destun cyfreithiol ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr, gyda phwyslais ar yr angen i osgoi creu contract cyflogaeth gyda gwirfoddolwyr yn ddiarwybod ac ar y ddyletswydd i gadw gwirfoddolwyr yn ddiogel.

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd cyfranogwyr:

– Yn gallu datblygu polisi gwirfoddoli

– Wedi ystyried pa bolisïau eraill a allai fod yn angenrheidiol

– Deall materion cyfreithiol allweddol yn ymwneud â gwirfoddolwyr

– Gallu nodi rolau gwirfoddolwyr a llunio ‘disgrifiadau tasg gwirfoddol’

-Gydnabod sut i asesu a rheoli risg sy’n gysylltiedig â rôl gwirfoddolwr

Details

Date:
Gorffennaf 23
Time:
2:00 pm - 4:30 pm
Cost:
Free
Event Category: