Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chynadleddau PAVO

CYM Call to Action without project logos

Gall aelod-sefydliadau gymryd rhan yn y rhan bwysig hon o lywodraethu ac atebolrwydd PAVO i'r sector gwirfoddol ym Mhowys drwy bleidleisio'n electronig.

Yn 2023 cynhaliwyd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fel digwyddiad ar ei ben ei hun ar 24 Hydref 2023 am 10.00am - 11.00am ar-lein. Cyhoeddwyd y canlyniadau yn y cyfarfod.

Disodlwyd y gynhadledd arferol gyda digwyddiad yn canolbwyntio ar bartneriaethau, yn arbennig y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a chomisiynwyr statudol, gan alluogi'r sector i dderbyn gwybodaeth uniongyrchol am fwriadau comisiynu, cynlluniau Powys gyfan a meysydd blaenoriaeth sy'n dod i'r amlwg sy'n effeithio ar y sector ac yn ei gefnogi. Cynhaliwyd y digwyddiad ar 29 Tachwedd 2023.

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2022

 

Adroddiad Ymddiriedolwyr PAVO a Datganiad Ariannol 2022-2023