Paratoi ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar yr hyn sy'n creu polisi gwirfoddoli da a beth ddylai hyn ei gynnwys; hefyd i ba bolisïau eraill y gallai fod eu hangen mewn perthynas â gwirfoddolwyr. Rhoddir trosolwg o gyd-destun cyfreithiol ar gyfer cynnwys gwirfoddolwyr, gyda phwyslais ar yr angen i osgoi creu contract cyflogaeth gyda gwirfoddolwyr yn...

Free