Beth yw'r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol?

Mae’r Gwasanaeth yn helpu pobl ym Mhowys (18+ oed) a’u teuluoedd neu ofalwyr, i gael mynediad at wasanaethau a gweithgareddau ar lefel gymunedol a fydd yn eu helpu i gynnal bywydau annibynnol ac sy’n helpu i atal eu hamgylchiadau rhag gwaethygu i bwynt lle gallent fod angen lefel uwch o iechyd neu gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Gall y gwasanaeth hefyd helpu i gefnogi pobl pan fyddant yn dychwelyd adref o'r ysbyty drwy helpu gwasanaethau Trydydd Sector eraill, megis y Groes Goch, i nodi gwasanaethau lleol ychwanegol y gallai fod eu hangen.

Community_Connectors_1

Beth mae'r Gwasanaeth yn ei wneud?

  • Mae'n cydlynu 13 o Rwydweithiau Ardal, adeiladu partneriaethau a pherthnasoedd gwaith effeithiol gyda grwpiau cymunedol, sefydliadau 3ydd sector a gwasanaethau statudol i gael dealltwriaeth glir o gryfderau, adnoddau, cysylltiadau cymunedol lleol, gan nodi bylchau a chyfleoedd. Mae'r rhwydweithiau ardal yn bwydo gwybodaeth i'r Grŵp Cymorth ac Ymateb Cymunedol er mwyn cyfeirio cynllunio a chymorth strategol.
  • Maent yn ymdrin ag atgyfeiriadau neu geisiadau gan sefydliadau neu unigolion sy’n ceisio cael cymorth gan sefydliadau cymunedol a gwirfoddol lleol ar gyfer pobl a allai fod angen gwasanaethau fel cyfeillio, siopa, eiriolaeth, addasu cartref, trafnidiaeth gymunedol, neu gymorth gyda phryderon penodol sy’n ymwneud ag iechyd megis Dementia.
  • Gweithiant gyda'r unigolion a gyfeiriwyd ato i nodi eu gofynion ac yna eu cefnogi i gael mynediad i'r gwasanaethau neu'r gweithgareddau cymunedol y maent yn teimlo sy'n addas ar eu cyfer ac yn ceisio darparu'r wybodaeth hon ar gyswllt cyntaf â'r unigolyn gan ddefnyddio dull "cywir y tro cyntaf".
  • Cymerant ran mewn meddygfeydd lleol; brocera mynediad i gefnogaeth Trydydd Sector ar gyfer cleifion bregus/hŷn ar draws Powys gyfan fel rhan o fodel gwasanaeth 'Wardiau Rhith' Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIaP).
  • Gweithiant o fewn y timau amlddisgyblaethol mewn ysbytai cymunedol, gan ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i dimau lleol ar ba wasanaethau sydd ar gael yn lleol a allai gynorthwyo pobl i ddod allan o'r ysbyty yn gyflymach.
  • Maent yn helpu i nodi meysydd o angen heb ei ddiwallu neu fylchau yn y gwasanaethau a ddarperir; tystiolaeth a ddefnyddir wedyn i helpu i lywio’r gwaith o gynllunio gwasanaethau’r sector cyhoeddus a’r Trydydd Sector

Ble mae'r Gwasanaeth yn gweithredu?

Mae Gwasanaeth Cydlynu Iechyd a Lles y Cysylltydd Cymunedol yn gwasanaethu Powys gyfan.

Cysylltwyr Cymunedol ac Ardaloedd

ArdalCysylltwr CymunedolLleoliad Swyddfa
AberhondduMathew BaileyNeuadd Brycheiniog - Aberhonddu
Llanfair ym Muallt / LlanwrtydLynda RogersGlan Irfon, Llanfair ym Muallt
Crug HywelClare SuttonMeddygfa Crug Hywel
Tref-y-Clawdd/ LlanandrasHayley LloydCanolfan Gymunedol Tref-y-Clawdd
Y Gelli Gandryll a ThalgarthHelen QuinlanYsbyty Bronllys
Llandrindod a Rhaeadr GwyAli ThomasSwyddfa PAVO, Llandrindod
Llanfyllin, Tanat, Cain ac EfyrnwyBobbie BowdenYr Allweddi Croes
Y Drenewydd a LlanidloesClaire PowellSwyddfa PAVO, Y Drenewydd
Y Drenewydd a ThrefaldwynCeri WilliamsSwyddfa PAVO, Y Drenewydd
Bro Ddyfi a MachynllethSioned PritchardCanolfan Ofal, Machynlleth
Y Trallwng a Llanfair CaereionionPauline Chapman-YoungSwyddfa PAVO, Y Drenewydd
YstradgynlaisLlian CornishYsbyty Cymunedol Ystradgynlais
Uwch SwyddogClaire McNiffeSwyddfa PAVO, Llandrindod
Swyddog ar DdyletswyddEmily Prothero / Julie KingSwyddfa PAVO, Llandrindod

Sut gallaf gael mynediad i'r Gwasanaeth?

Gallwch wneud atgyfeiriad i’r gwasanaeth drwy unrhyw un o’r canlynol:

  • Trwy ffonio ein Swyddog ar Ddyletswydd, Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol ar:                                                                                                    01597 828649: 10yb - 4yp o ddydd Llun i ddydd Gwener
  • E-bost: community.connectors(at)pavo.org.uk  9yb - 5yp dydd Llun i ddydd Gwener
  • Gall Gweithwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Proffesiynol atgyfeirio drwy WCCIS neu drwy ASSIST (Tîm Cymorth Gwybodaeth Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion)
  • Cysylltu â'ch Cysylltydd Cymunedol yn lleol