Democratic Health of community and town councils - Call for Evidence

The Welsh Government has created a Democratic Health Task and Finish Group to review the health of community and town councils in Wales.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Iechyd Democrataidd i adolygu iechyd cynghorau cymuned a thref yng Nghymru.

 

 

 

The Group has issued a call for evidence.  Please find attached a short article and links below, to the call for evidence webpages and surveys, including the survey for young people, aged 16-25.  The surveys will close on 27th November.

Mae'r Grŵp wedi cyhoeddi galwad am dystiolaeth. Gweler ynghlwm erthygl fer a dolenni isod i dudalennau gwe ac arolygon y galwad am dystiolaeth, gan gynnwys yr arolwg ar gyfer pobl ifanc, 16-25 oed. Bydd yr arolygon yn cau ar 27 Tachwedd.
 
Link to consultation page / Dolen i'r dudalen ymgynghori:

 

English: https://www.gov.wales/awareness-engagement-and-representation-community-and-town-councils-call-evidence

Welsh: https://www.llyw.cymru/ymwybyddiaeth-ymgysylltu-chynrychiolaeth-ar-gynghorau-cymuned-thref-galwad-am-dystiolaeth

 

Direct link to main survey for responses / Cyswllt uniongyrchol i'r prif arolwg ar gyfer ymatebion:

 

English: https://www.smartsurvey.co.uk/s/0X0M05/

Welsh: https://www.smartsurvey.co.uk/s/0X0M05/?lang=838199

 

Direct link to youth version for responses / Cyswllt uniongyrchol i fersiwn ieuenctid ar gyfer ymatebion:

 

English: https://www.smartsurvey.co.uk/s/6P6PGO/

Welsh: https://www.smartsurvey.co.uk/s/6P6PGO/?lang=838811

Where to find us

Llandrindod Wells Office

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Newtown Office

Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Get in touch

Authentication

Trusted Charity