Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Cynllun grant cyfalaf trydydd sector Cerbydau Trydan (Teithio Llesol).

Bydd y gronfa’n cefnogi prosiectau i ddatblygu capasiti mudiadau’r trydydd sector i ddarparu opsiynau trafnidiaeth carbon isel – beiciau, ecars, eMPVs (cerbydau amlbwrpas) ac e-fysiau mini i gysylltu pobl sy’n byw mewn cymunedau lleol â lleoedd y maent yn teithio iddynt ar gyfer teithiau bob dydd.

Bydd y gronfa’n cefnogi prosiectau sy’n cynyddu gallu sefydliadau lleol i ddarparu opsiynau trafnidiaeth carbon isel.

Blaenoriaethau:

  •       Cymunedau a Lle
  •       Cynaliadwyedd amgylcheddol a Sero Net
  •       Teithio llesol a chynaliadwy
  •       Meithrin gallu ar gyfer grwpiau lleol
  •       Opsiynau trafnidiaeth carbon isel (e-gerbydau)
  •       Cysylltu pobl yn lleol

 

Ffeithiau Allweddol

400k i’w wario erbyn 30ain o Dachwedd 2024

Cyllid cyfalaf yn unig

Yn agored i bob grŵp a sefydliad trydydd sector

Dyddiad Cau: 12yp (canol dydd) 8fed o Orffennaf 2024

https://www.pavo.org.uk/cy/help-for-organisations/funding/pavo-grant-schemes/electric-vehicle-active-travel-third-sector-grant-scheme/

 

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr ar 27ain o Fehefin am 2yp i ddarganfod mwy – cofrestrwch eich diddordeb yma:

https://bit.ly/EVMTF2024