Rhifedd 2

‘Mae ‘Rhifedd 2 – Gwneud Gwahaniaeth ym Mhowys’ yn gynllun grant PAVO sy’n gweinyddu £150,000 mewn ‘cyllid lluosog’. Ariennir y prosiect gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, a gefnogir gan Gyngor Sir Powys.

 

Gall Cynghorau Tref a Chymuned Powys a sefydliadau Trydydd Sector wneud cais i:

  • gyflwyno 1 i 3 o weithgareddau/digwyddiadau gwella rhifedd*
  • derbyn £500 am bob digwyddiad.

*Darparir cynlluniau gweithgaredd. Gellir eu haddasu.

 

Rhaid i ddigwyddiadau Rhifedd 2 wella hyder a sgiliau rhifedd sylfaenol pobl 19 oed a hŷn.

Ceisiadau i’w derbyn ar unrhyw adeg cyn 31ain o Hydref 2024, i’w cyflwyno cyn 30ain o Dachwedd 2024.

 

Fe’ch gwahoddir i sesiwn ar-lein ‘Cwrdd â’r Cyllidwr’ am 1yp ar:

  • Dydd Iau 13eg o Fehefin
  • Dydd Mawrth 18fed o Fehefin
  • Dydd Mercher 19eg o Fehefin

 

Os hoffech fynychu, anfonwch e-bost at Swyddog y Gronfa, Ruth Stafford, ar: ruth.stafford@pavo.org.uk