Mae Coginio’n Cyfrif

Yn dilyn cais llwyddiannus i Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Cyngor Sir Powys yn cynnal cwrs coginio a rhifedd newydd i bobl pedair ar bymtheg oed a hŷn. 

Mae Coginio’n Cyfri yn hybu rhifedd trwy goginio trwy roi’r cyfle i ymarfer sgiliau mathemategol bob dydd wrth baratoi prydau. 

Bydd cyrsiau sy’n cynnwys chwe sesiwn dwy awr anffurfiol yn cael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol ar draws Powys ac maent yn rhad ac am ddim i’w mynychu: 

 • Chwarae Maesyfed, Llandrindod – 7fed Mehefin, 12.00
 • Yr Muse, Aberhonddu – Mehefin 10fed, 12.00
 • Canolfan Integredig i Deuluoedd Y Drenewydd – 13eg Mehefin, 13.00
 • Neuadd Cwmdauddwr, Rhaeadr – 5ed Awst, 14.00
 • Eglwys y Santes Fair, Y Trallwng – 9fed Awst, 12.00
 • Neuadd y Strand, Llanfair-ym-Muallt – 3ydd Medi, 12.00 
 • Neuadd Fictoria, Llanwrtyd – 23 Medi, 12.00
 • Canolfan Gymunedol Llanidloes – 27ain Medi, 12.00
 • Ysgol Golwg Y Cwm, Ystradgynlais – 1af Hydref, 15.00
 • Canolfan Gymunedol Tref-y-clawdd – 3ydd Hydref, 15.00
 • Cross Keys, Llanfyllin – 11eg Tachwedd, 12.00
 • Taj Mahal, Machynlleth – 12fed Tachwedd, 12.00

Mae archebu lle yn hanfodol

Darganfod mwy:  Mae Coginio’n Cyfrif – Cyngor Sir Powys

Powys County Council logo

UK Government Shared Prosperity Fund logo