Rhwydwaith Iechyd a Lles

Iechyd, gofal cymdeithasol a lles ym Mhowys – cymerwch ran!

O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Llywodraeth Cymru, mae’r trydydd sector yn gynyddol bwysig mewn timau integredig ochr yn ochr â chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol.

csm_Newtork_5404443e84

Iechyd, Lles a Phartneriaethau PAVO

Mae'n tîm Iechyd, Lles a Phartneriaethau yn cefnogi gwaith y rhwydwaith hwn yn y ffyrdd canlynol

  • Rhannu newyddion rheolaidd a diweddariadau ar bethau sydd o bwys ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
  • Cynrychiolwch eich barn a barn y bobl yr ydych yn eu cefnogi, ar wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol nawr ac yn y dyfodol.
  • Cynnig cyfleoedd rhwydweithio gyda sefydliadau trydydd sector eraill a phartneriaid allweddol
  • Bod yn gatalydd ar gyfer cydweithredu traws-asiantaethol i ddiwallu anghenion newidiol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Cadw mewn Cysylltiad...

Y prif bwyntiau cyswllt ar gyfer y Rhwydwaith Iechyd a Lles yw

  • Sharon Healey, Pennaeth Iechyd, Lles a Phartneriaethau
  • Jen Hawkins, Uwch Swyddog Lles Cymunedol
  • John Williams, Uwch Swyddog Gwybodaeth, Ymgysylltu a Phartneriaethau

Os hoffech gael eich cynnwys yn y rhwydwaith neu os hoffech dderbyn ein Bwletin Iechyd a Lles, anfonwch e-bost at info@pavo.org a bydd aelod o’n tîm yn gallu helpu.