Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Mae rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc PAVO yn agored i bob sector ac yn draddodiadol wedi'i gynnal bob chwarter. Mae'r rhwydwaith yn cael ei adolygu ar hyn o bryd.

Cadw mewn Cysylltiad

Nid yw ein Swyddog Plant a Phobl Ifanc bellach yn ei swydd. Yn y cyfamser, y prif bwyntiau cyswllt ar gyfer y gwaith PPhI yw

  • Sharon Healey, Pennaeth Iechyd, Lles a Phartneriaethau
  • Jen Hawkins, Uwch Swyddog Lles Cymunedol
  • John Williams, Uwch Swyddog Gwybodaeth, Ymgysylltu a Phartneriaethau

Ein nod yw cael 'Plant a Phobl Ifanc' fel ffocws ar gyfer un o gyfarfodydd chwarterol y Rhwydwaith Iechyd a Lles a ail-lansiwyd yn ddiweddar a byddwn yn gwahodd holl aelodau'r Rhwydwaith P&PhI i fod yn rhan o'r grŵp rhwydwaith mwy.

Yn y cyfamser rydym yn bwriadu cadw mewn cysylltiad â diweddariadau rheolaidd drwy ein Bwletin Iechyd a Lles.

Os hoffech gael eich cynnwys yn ein Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc neu os hoffech dderbyn ein Bwletin Iechyd a Lles, anfonwch e-bost at info@pavo.org a bydd aelod o’n tîm yn gallu helpu.

kids-cartoon_by_Prawny