New Starting Line Wellbeing Course / Cwrs Lles Llinell Dechrau Newydd

Starting from Thursday the 18th July

Held from 10:00 – 13:00

Join Legacy in the Community for their 7 week course

To be held at Knighton Community Centre.

For enquiries please contact

Lewis Wilmot, Customer Co-ordinator

Tel: 01685 709549

email: cc@litc.uk

 

Yn cychwyn o ddydd Iau y 18fed o Orffennaf 

Cynhelir o 10:00 – 13:00 

Ymunwch â Etifeddiaeth yn y Gymuned ar gyfer eu cwrs 7 wythnos

I’w gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Trefyclo.

Am ymholiadau cysylltwch 

Lewis Wilmot, Cydlynydd Cwsmeriaid

Ffôn: 01685 709549

e-bost: cc@litc.uk