Contact – Parent Adviser, Wales (English) Cynghorydd i Rieni, Cymru (Cymreig)

Dyma gyfle gwych i rywun sydd yn frwdfrydig am wneud gwir wahaniaeth i deuluoedd sy’n gofalu am blant sydd ag anghenion ychwanegol yng Nghymru. Teitl swydd – Cynghorydd i Rieni, Cymru

We’ve got a fantastic opportunity for someone passionate about making a real difference to families caring for children with additional needs in Wales. Job title – Parent Adviser,Wales

How to apply / Eisiau gwybod mwy? https://contact.org.uk/about-contact/work-for-contact/