Mudiad Meithrin

Swydd: dewch i weithio fel rhan o griw bach, egnïol a hwyliog fel cymhorthydd, Cylch Meithrin Dyffryn Banw, Llanerfyl

Y Cylch: mae gennym 16 o blant ar y gofrestr (gydag 11 o blant yn arfer dod i bob sesiwn). Rydym yn cynnig y Cynnig Gofal Plant ac addysg gynnar gan hefyd ddarparu i blant 18 mis oed+.

Oriau: Dewisol (dau neu dri diwrnod yr wythnos ar gael)

Cyflog: £9.50 yr awr (a chyflog llawn yn ystod gwyliau), pensiwn a thal salwch

Hyfforddiant: ar gael yn rheolaidd

Cymhwyster: cyfle hefyd i ennill cymhwyster Lefel 3 yn rhad ac am ddim ar leoliad efo ni

Manylion: cysylltwch efo fi neu dyffrynbanw(at)icloud.com

Where to find us

Llandrindod Wells Office

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Newtown Office

Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Get in touch

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity