Victoria Wood Foundation - grantiau ar gyfer prosiectau celfyddydol

Grantiau ar gyfer sefydliadau elusennol y DU ar gyfer prosiectau celfyddydol yn y DU.

Dyddiadau cau ymgeisio: Dydd Gwener 18 Mehefin 2021 a dydd Gwener 19 Tachwedd 2021.

Pwy all wneud cais: sefydliadau celfyddydol y DU. Mae'r Sefydliad yn tueddu i flaenoriaethu rhannau o'r wlad pan fydd Victoria Wood yn treulio'r rhan fwyaf o'i hoes, Gogledd Lloegr, Swydd Gaerhirfryn a Llundain yn bennaf, er bod ymgeiswyr o rannau eraill o'r DU hefyd yn cael eu cefnogi.

I wneud cais am grant, gofynnir i sefydliadau celfyddydol ddefnyddio’r Ffurflen Ymholiad ar wefan y Sefydliad.

Where to find us

Llandrindod Wells Office

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Newtown Office

Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Get in touch

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity