The Stanley Smith Horticultural Trust

Grantiau hyd at £ 4,000 ar gyfer sefydliadau, sefydliadau ac unigolion dielw yn y DU sy'n gweithio yn y DU (ac weithiau y tu allan i'r DU) i gyflawni prosiectau sy'n hyrwyddo garddwriaeth (h.y. amaethyddiaeth planhigion).

 

Dyddiadau cau ymgeisio: Dydd Llun 15 Chwefror a dydd Sul 15 Awst 2021.

 

Pwy all wneud cais: Sefydliadau, sefydliadau ac unigolion dielw yn y DU sy'n gweithio yn y DU ac weithiau y tu allan i'r DU.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn dyfarnu grantiau o £ 100 i oddeutu £ 4,000.

Mae grantiau ar gael ar gyfer prosiectau ym meysydd:

o Botaneg gydag elfen arddwriaethol gref.
o Garddio, a / neu
o Garddwriaeth.
Sylwch nad yw'r Ymddiriedolaeth (na ddylid ei chymysgu ag Ymddiriedolaeth Arddwriaethol Staley Smith yn yr Unol Daleithiau) yn cynnal gwefan ar gyfer ymgeiswyr yn y DU. Fodd bynnag, mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau.

Y cam cyntaf yn y broses ymgeisio yw llythyr cais, ac yna cynnig llawn os gwahoddir ef i wneud cais.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan yr Ymddiriedolaeth.

Y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer 2021 yw:

1. Dydd Llun 15 Chwefror ar gyfer cyfarfod Ebrill o'r Ymddiriedolaeth, a
2. Dydd Sul 15 Awst ar gyfer cyfarfod mis Hydref yr Ymddiriedolaeth.

Manylion cyswllt yr Ymddiriedolaeth yw:

Dr David Rae
Ymddiriedolaeth Arddwriaethol Stanley Smith
Gardd Fotaneg Frenhinol
20 Rhes Inverleith
Caeredin
EH3 5LR
Ffôn: 0131 248 2844
E-bost: d.rae@rbge.org.uk

Where to find us

Llandrindod Wells Office

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod Wells
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Newtown Office

Plas Dolerw
Milford Road
Newtown
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Get in touch

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity