PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Newyddion Gwirfoddoli ym Mhowys

Cyfle i ddysgu pa ddigwyddiadau cyffrous neu gyraeddiadau penigamp sydd wedi digwydd ym Mhowys. Os oes gennych erthyglau neu eitem ar wirfoddoli yr hoffech ei anfon atom, croeso i chi gysylltu â Chanolfan Gwirfoddoli Powys drwy e-bost neu drwy Ddesg Gymorth PAVO ar 0845 0093288

no news in this list.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn ym Mhowys

Mae'r digwyddiad gwobrwyo blynyddol yn cydnabod ac yn dathlu'r unigolion a'r grwpiau hynny sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i'w cymunedau trwy roi eu hamser o'u gwirfodd.

I ddysgu mwy am y gwobrwyon a darganfod pwy sydd wedi ennill yn y blynyddoedd blaenorol, cliciwch ar y linc yma. 

Gwirfoddoli ym Mhowys

I ddysgu mwy am gyfleoedd gwirfoddoli ym Mhowys, cliciwch ar y linc uchod, a dilynwch y dolenni at eich biwro gwirfoddoli agosaf.

Taflenni Gwybodaeth ar Wirfoddoli

Mae gan PAVO gyfres o daflenni gwybodaeth sy'n delio gyda gwirfoddoli - gellir dewis eu lawrlwytho. Cliciwch ar y linc uchod.

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Thanks to Nick & Melissa & all who participated in today's webinar. twitter.com/PowysVolCentre…

Do you have #skills you could use to support groups by becoming a @PAVOtweets #Mentor? You can support organisati… twitter.com/i/web/status/1…

Please book on to our FREE webinar for trustees twitter.com/PowysVolCentre…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru