PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

 

infoengine yw’r cyfeirlyfr gwasanaethau gwirfoddol ar-lein mwyaf sy’n ehangu’n gyflym ym Mhowys, ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru.

  • Miloedd o wasanaethau ar flaenau eich bysedd
  • Gellir chwilio gan ddefnyddio allweddair a chod post i gael hyd i weithgareddau a chymorth o fewn eich cymuned chi
  • Gellir chwilio ar eich ffôn symudol neu lechen
  • Y mudiadau eu hunain sy’n diweddaru’r wybodaeth

Yn amrywio o glybiau cinio, gweithgareddau chwaraeon i elusennau cenedlaethol – mae hyn oll ar ein gwefan!

Sut y caiff ei reoli?

Bwrdd Rheoli Prosiect Rhanbarthol sy’n gyfrifol am reoli a chadw gorolwg ar Infoengine a Swyddog Infoengine, Clair Powell (PAVO) sy’n ei weinyddu.

I ddysgu mwy amdanom cliciwch yma 

Ymunwch â ni!

Gellir Cofrestru AM DDIM ar-lein ar www.info-engine.org.uk

Neu gellir llenwi’r ffurflenni cofrestru a’u dychwelyd atom yma: infoengine@pavo.org.uk

Ffurflen Cofrestru - Cymraeg (PDF) 

Ardal Infoengine

Cwestiwn i’w ofyn?

Clair Powell

Rhif ffôn: 01597 822191  

ebost:infoengine@pavo.org.uk    

www.info-engine@pavo.org.uk

Dilynwch ni ar Twitter : @InfoEngine1 

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Thanks to Nick & Melissa & all who participated in today's webinar. twitter.com/PowysVolCentre…

Do you have #skills you could use to support groups by becoming a @PAVOtweets #Mentor? You can support organisati… twitter.com/i/web/status/1…

Please book on to our FREE webinar for trustees twitter.com/PowysVolCentre…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru