PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191
Powys Transport Training Agency

Mae gan yr Asiantaeth ystod o gyrsiau hyfforddi a fydd yn addas i'ch anghenion. Dewiswch y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo o'r ddewislen ar ochr chwith y dudalen hon. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch â ni fel y gallwn deilwra hyfforddiant pwrpasol ar eich cyfer.

Manteision

  • Hyfforddiant yn ymwneud â chludiant o ansawdd uchel gydag ystod eang o gyrsiau ar gael.
  • Mae gennym fws mini hygyrch a safonol ar gael i’w llogi i grwpiau cymunedol yn ardal Canolbarth Cymru.
  • Mae ein swyddfeydd wed’u lleoli yn ganolog ym Mhowys, Canolbarth Cymru.
  • Mae gan hyfforddwyr naill ai gymwysterau MiDAS neu hyfforddwyr Fflyd DSA a chymwysterau hyfforddwr SAFED yn dibynnu ar y cwrs.
PTTA Minibus

Manylion Cyrsiau

Lleolir y rhan fwyaf o'r cyrsiau yn ein swyddfeydd, ond gellir eu cyflwyno ar eich safle eich hun yn ddibynol ar gyrraedd lleiafswm mewn niferoedd. Neu dewch ar gwrs preswyl a mwynhau amgylchedd ymlaciol a harddwch golygfeydd cefn gwlad Canolbarth Cymru. Mae hyd y cwrs yn dibynnu ar ba gwrs a ddewisir.

Pwy ddylai fynychu?

Gyrrwyr ceir, faniau a bysiau mini a chynorthwywyr teithwyr o sefydliadau statudol, gwirfoddol a masnachol, grwpiau cymunedol ac unigolion. Mae rhai o'n cleientiaid yn cynnwys Cyngor Sir Powys, Cymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA) Cymru a CTA (DU), Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (PtHB) a Chyngor Sir Hampshire.

Cyrsiau Hyfforddi yn y dyfodol

Become our friend on facebook
Watch our videos on YouTube