PAVO
Helpu sefydliadau
Gwella bywydau pobl
01597 822 191

Grantiau Gwirvol

Grantiau Gwirvol - dan Arweiniad Ieuenctid - yn derbyn ceisiadau o hyd: mae grantiau bach hyd at £600 ar gael gan PAVO i redeg prosiect sy'n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc 14-25 oed.

Gall y bobl ifanc ddod o grŵp sydd eisoes yn bodoli, neu bobl ifanc sy'n dod at ei gilydd i redeg eu prosiect eu hunain. Mae'n rhaid i berson ifanc ysgrifennu'r cais.

Ymhlith prosiectau'r gorffennol mae: trefnu digwyddiadau codi arian i gefnogi elusennau lleol, cynlluniau amgylcheddol lleol, a gwella cyfleusterau ar gyfer pobl hŷn.

Panel o bobl ifanc Powys fydd yn asesu'r ceisiadau.

Bwrsariaeth Cyfleoedd Ieuenctid-Nodiadau i Ymgeiswyr 2018-19

Gwirvol Ffurflen gais 2018-19

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 17 Awst 2018.

Os hoffech drafod eich syniadau a'ch prosiect, cysylltwch â Michiel Blees ar 01597 822191 neu drwy e-bostio: michiel.blees@pavo.org.uk

Ymunwch â PAVO

Estynnir gwahoddiad i bob mudiad gwirfoddol a bob grŵp cymunedol ym Mhowys ymaelodi â PAVO. Does dim tâl aelodaeth ... dysgu mwy

@PAVO Tweets @PAVOTweets

Thanks to Nick & Melissa & all who participated in today's webinar. twitter.com/PowysVolCentre…

Do you have #skills you could use to support groups by becoming a @PAVOtweets #Mentor? You can support organisati… twitter.com/i/web/status/1…

Please book on to our FREE webinar for trustees twitter.com/PowysVolCentre…

Click to search for community and voluntary organisations within Powys

Powys Voluntary Sector

Find information here about the 4,000+ voluntary organisations in Powys including how to access the Info-engine database

Hyfforddiant

Mae PAVO yn darparu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau rhedeg grwpiau cymunedol a mudiadau ... dysgu mwy

Mae Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys yn darparu cyrsiau hyfforddi ym maes cludiant a gwybodaeth ... dysgu mwy

Tîm Iechyd Meddwl Powys

Mae Asiantaeth Iechyd Meddwl Powys yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth, rhwydweithiau i gynrychioli, cyngor a hyfforddiant i’r Trydydd Sector ar unrhyw agwedd ar wasanaethau iechyd meddwl ym ... dysgu mwy

Plant a Phobl Ifainc

Rhwydwaith i fudiadau a grwpiau sy’n cefnogi, helpu, chwarae a gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd, gan eu helpu i rannu arferion da, cydweithio gyda a chysylltu â Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc ... dysgu mwy

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Cyfle i ddweud eich dweud a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar sut mae’r Trydydd Sector yn cyfrannu at Wasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhowys ... dysgu mwy

Cludiant Cymunedol

Mae Cludiant Cymunedol yn diwallu anghenion cludiant cymunedau lle na ddiwellir yr anghenion hyn, neu le nad ydynt yn cael eu diwallu’n ddigonol gan gludiant cyhoeddus a/neu fasnachol ... dysgu mwy

Datblygu Cymnunedol

Gall tîm Swyddogion Datblygu PAVO ddarparu cefnogaeth ymarferol i’ch cynorthwyo i helpu datblygu eich grŵp cymunedol a’i weithgareddau ... dysgu mwy

Click here to tell us what you think of our services
Cefnogaeth i'r trydydd sector yng Ngyymru
Mae PAVO'n aelod o Cefnogi Trydydd Sector Cymru