Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Brecon Dial-A-Ride

Volunteer Co-ordinator

Care & Repair in Powys

Administrator

Oherwydd cyllid newydd mae gennym gyfleoedd i ddau Swyddog Datblygu ymuno â'n tîm!

Swyddog Datblygu Sirol - Rhifedd (Cronfa Ffyniant Gyffredin) (35 awr yr wythnos) £30,825 y flwyddyn

Swyddog Datblygu Sirol - Teithio Gwyrdd (Cronfa...

Care & Repair in Powys

Caseworker (Home Energy)

Powys County Council

Residential Care Worder (Relief)

Mid & North Powys Mind

Youth Mental Health Practitioner

Aelodau annibynol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol am benodi dau aelod annibynnol (1 gydag arbenigedd ariannol a’r llall ag arbenigedd digidol) i ymuno â’u...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity