Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Swydd Wag Cyngor Tref Aberhonddu

Mae Cyngor Tref Aberhonddu yn chwilio am ran amser (18 awr yr wythnos)

SWYDDOG CYNORTHWYOL GWYBODAETH / ALLAN ALLANOL

 

Swydd Wag Elusen Edmund Jones

Mae Elusen Edmund Jones wrthi'n recriwtio ar gyfer rôl Gweinyddwr. Swydd ran-amser yw hon (6 awr yr wythnos).

Swydd Wag PAVO

Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:-

Cysylltydd Cymunedol –Y Drenewydd a Llanidloes Clawr Mamolaeth (o leiaf 9 mis)

 

 

 

Hafan Cymru Swydd Wag

Gweithio i gyflogwr sy'n gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal.

Magik Incorporated - Swyddi Gwag Amrywiol

Oherwydd ehangu, maent yn ceisio cyflogi aelodau staff i ymuno â'u timau ym mis Ebrill 2019.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg Swydd Wag

Rheolwr Gwasanaethau Gwirfoddol

Mae hon yn sefyllfa gyffrous lle bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael profiad blaenorol o weithio a rheoli...

Arweinydd Gwaith Ieuenctid Prosiect Ieuenctid Llanandras.

Mae Prosiect Ieuenctid Llanandras, Clwb Ieuenctid sy'n gwbl wirfoddol wirfoddol, wedi bod yn gweithredu ers 2011. Mae'n agor unwaith yr wythnos ar nos...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending