Dod o hyd i'ch swydd newydd yma

Llawer o gyfleoedd cyffrous

Swyddi gwag ar hyn o bryd

Play Radnor

Volunteer Coordinator

Credu

Operations Manager

Ydych chi’n chwilio am swydd lle fyddwch yn gwneud gwahaniaeth bob dydd? Dewch i ymuno â ni ym PAVO!

Cynorthwyydd Gweinyddol – Digidol (21 awr yr wythnos) £14,335 (£23,893 pro rata) y flwyddyn

Montgomeryshire Family Crisis Centre

DOMESTIC ABUSE CASE WORKER - REFUGE

Centre for Alternative Technology

Fundraising Officer

Great Oak Trust

Project Manager

Ydych chi’n chwilio am swydd lle fyddwch yn gwneud gwahaniaeth bob dydd? Dewch i ymuno â ni ym PAVO!!

Rydym yn chwilio am bobl sydd â’r gallu i ymgysylltu ag eraill a meddwl yn greadigol i fanteisio ar y cyfle unigryw yma i dreulio amser yn y sector...

Ydych chi’n chwilio am swydd lle fyddwch yn gwneud gwahaniaeth bob dydd? Dewch i ymuno â ni ym PAVO!

Rydym yn chwilio am bobl sydd â’r gallu i ymgysylltu ag eraill a meddwl yn greadigol i fanteisio ar y cyfle unigryw yma i dreulio amser yn y sector...

Aelodau annibynol Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Eich llais mewn iechyd a gofal cymdeithasol am benodi dau aelod annibynnol (1 gydag arbenigedd ariannol a’r llall ag arbenigedd digidol) i ymuno â’u...

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity