Swyddog Cymorth Gweinyddol - Digidol

Swyddog Cymorth Gweinyddol - Digidol

swydd barhaol - 35 awr yr wythnos - Cyflog £21,322

Mae cyfle cyffrous wedi codi i weinyddwr cymwys sydd â sgiliau digidol penodol ymuno â'n tîm. Os oes gennych brofiad o wasanaethu gwefannau a chreu cynnwys ar gyfer llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, gallai hyn fod ar eich cyfer chi.

Yn ogystal â gwaith digidol, byddwch yn cefnogi cyflwyno digwyddiadau a hyfforddiant PAVO, yn darparu gweinyddiaeth ar gyfer cynlluniau grant, yn cynnal ein cronfa ddata gyswllt ac yn gweithio ar ein derbyniad prysur.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â naws cynnes a chroesawgar, sgiliau TG rhagorol a phrofiad o weithio mewn amgylchedd swyddfa prysur. Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth - rydyn ni am glywed gennych chi.

Clicwch YMA

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending