RHWYDWAITH PLANT A PHOBL IFANC

Nid oes gan PAVO Swyddog Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd bellach, oherwydd toriadau ariannol.  Mae hyn yn golygu na allwn gefnogi sefydliadau trydydd sector bellach trwy fynychu rhwydweithiau a fforymau strategol dan ofal Cyngor Sir Powys a’r Bwrdd Iechyd.  Ni fyddwn yn rhedeg cyfarfodydd rhwydwaith PPIT bellach. Mae’r gwaith o gefnogi cyrff trydydd sector a statudol i gydweithio’n agosach ar faterion cyffredin wedi bod yn un o brif swyddogaethau PAVO ers nifer o flynyddoedd.  Mae wedi arwain at lawer o ddeilliannau cadarnhaol. Rydym yn difaru gorfod dirwyn y gwaith yma i ben.

Tudalen Facebook Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ym Mhowys

https://www.facebook.com/ChildrenYoung-People-and-Families-in-Powys-1674963756127806/

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending