RHWYDWAITH PLANT A PHOBL IFANC

Mae’r rhwydwaith yn uno sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn cael manylion datblygiadau diweddaraf, i feithrin cysylltiadau gyda’i gilydd a gwasanaethau statudol lleol ac i helpu hysbysu polisi a chynllunio strategol ym Mhowys

Mae’r rhwydwaith yn derbyn gwybodaeth a diweddariadau newyddion yn rheolaidd ac yn cwrdd yn chwarterol mewn lleoliadau ar draws y sir.

Gellir dysgu mwy am gyfarfod nesaf y rhwydwaith a chadw mewn cysylltiad trwy’r Blog Plant a Theuluoedd

http://pavochildrenfamiliesnetwork.blogspot.co.uk/

Tudalen Facebook Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd ym Mhowys

https://www.facebook.com/ChildrenYoung-People-and-Families-in-Powys-1674963756127806/

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending