Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant ym Mhowys - cyfle i gyfrannu!

Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Llywodraeth Cymru, mae’r trydydd sector yn fwyfwy pwysig mewn timau integredig ochr yn ochr â chydweithwyr ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae tîm iechyd a gofal cymdeithasol PAVO yn cefnogi’r rhwydwaith yma:

  • Newyddion a diweddariadau ar bethau o bwys ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
  • Cyfle i gyfrannu eich sylwadau a phobl a gefnogir gennych ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cyfredol ac yn y dyfodol
  • Cyfleoedd i rwydweithio gyda sefydliadau trydydd sector eraill a phrif bartneriaid
  • Bod yn rhan o gatalydd ar gyfer cydweithredu ar draws asiantaethau er mwyn bodloni anghenion iechyd a gofal cymdeithasol wrth iddynt newid.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending