Rhwydwaith Eiriolaeth Powys (PAN)

Lansiwyd Rhwydwaith Eiriolaeth Powys gyda’r nod o hyrwyddo gwell cydweithredu ar draws sefydliadau gyda’r prif ddiben o gyflenwi gwasanaeth eiriolaeth neu sy’n darparu amrediad o wasanaethau, gan gynnwys eiriolaeth. Mae aelodau’r rhwydwaith yn darparu gwybodaeth, cyngor a diweddariadau ar yr hyn sy’n digwydd ym maes Eiriolaeth ar draws Powys, ar draws pob oedran.

Aelodaeth

Mae'r rhwydwaith yn agored i unrhyw sefydliad yn y trydydd sector sy'n gweithio ym Mhowys sy'n darparu gwasanaethau eiriolaeth, gan gynnwys Eiriolaeth Iechyd Meddwl, Eiriolaeth Plant, Oedolion ac Oedolion Hŷn, gan gynnwys gwasanaethau eiriolaeth i bobl sy'n byw gydag Anableddau Dysgu, Gofalwyr Di-dâl a Dementia.

Gwybodaeth arall

Cofnodion a Phapurau

Gellir darllen nodiadau/cofnodion cyfarfodydd blaenorol yma.

Dolenni defnyddiol

Cod Ymarfer – Eiriolaeth dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014).

gov.wales/docs/dhss/publications/151218part10en.pdf

Adroddiad Francis

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20150407084231/http://www.midstaffspublicinquiry.com/report

Manylion diogelu

http://www.powys.gov.uk/en/adult-social-care/report-adult-abuse/

Taflen Rhaglen Eiriolaeth Llinyn Aur Age Cymru

Cyflwyniad Rhaglen Eiriolaeth Llinyn Aur

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending