Rhwydwaith Cynlluniau Cyfeillion

Sy’n uno sefydliadau trydydd sector Powys sy’n darparu, neu sydd â diddordeb mewn darparu, gwasanaethau cyfeillion ym Mhowys

Mae’r Rhwydwaith yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn ac:

  • Mae’n rhannu gwybodaeth ac arfer da er mwyn cefnogi a datblygu gwasanaethau cyfeillion ym Mhowys
  • Yn darparu cyfleoedd a rhwydweithio er mwyn cydweithredu ar wasanaethau cyfeillion newydd
  • Yn uno sefydliadau a gwasanaethau gyda swyddogion yr Awdurdod Lleol a’r Bwrdd Iechyd i gyd-gynllunio a datblygu gwasanaethau cyfeillion newydd.

Am fwy o wybodaeth am y rhwydwaith

cysylltwch â Freda Lacey, Uwch Swyddog Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending