Rhaglen Nyrsio Gydweithredol

Mae'r Cydweithrediad Nyrsio ar gyfer cydweithwyr y trydydd sector, y sector preifat a'r bwrdd iechyd sy'n darparu gwasanaethau nyrsio ym Mhowys er mwyn helpu i rannu gwybodaeth ac arferion gorau ar y cyd.

Mae cydweithwyr trydydd sector, sector preifat a’r bwrdd iechyd yn dod ynghyd i:

  • Oresgyn problemau sy’n ymwneud â recriwtio nyrsys, i rannu addysgu a phrosesau
  • Rannu arfer gorau, trwy gylchdroi staff, setiau dysgu gweithredol, cyfarfodydd rheolaidd
  • Rannu hyfforddiant fel rhan o’r Broses Ailddilysu Nyrsys, ond hefyd i ddiweddaru/dysgu sgiliau newydd a synergeddau mewn pecynnau e-ddysgu. Cyfle i ystyried sut y gellir defnyddio/rhannu sgiliau nyrsio lleol (mae rhai’n gweithio yn y trydydd sector).
  • Ystyried cydweithio’n agosach rhwng Nyrsus Ardal/Practis gyda chydweithwyr eraill ym maes nyrsio ym Mhowys
  • Ystyried anghenion o ran goruchwyliaeth glinigol a chyfoedion, boed mewn grŵp neu 1:1. (Mae cyswllt rhwng hyn a rhannu arfer gorau ond mae hefyd yn tanategu egwyddorion Ailddilysu Nyrsys

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending