Y Bartneriaeth Iechyd Meddwl

Is-bartneriaeth y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol yw’r Bartneriaeth Iechyd Meddwl (a elwir hefyd yn ‘Bartneriaeth Cynllunio a Datblygu Iechyd Meddwl’)

Swyddogaeth

Y Bartneriaeth Iechyd Meddwl sy’n gyfrifol am ddatblygu gwaith y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol fel rhan o’r agenda ‘Byw’n Dda’ a amlinellir yn Strategaeth Iechyd a Gofal  Powys er mwyn atgyfnerthu a thrawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant, ond hefyd i sicrhau fod gwasanaethau’n datblygu er mwyn diwallu anghenion deddfwriaeth iechyd meddwl ehangach .

Mae’r Bartneriaeth yn cynnal nifer o is-grwpiau partneriaeth, yn benodol i ymgysylltu ag a gwrando ar leisiau defnyddwyr gwasanaethau a’u gofalwyr, a hefyd i ymgysylltu â darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl y Trydydd Sector. PAVO sy’n gyfrifol am gefnogi unigolion a sefydliadau i gyfrannu at y grwpiau hyn.

Aelodaeth

  • Cyngor Sir Powys
  • Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
  • Tîm Iechyd Cyhoeddus Powys
  • PAVO
  • Cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr (mae PAVO yn eu cefnogi yn y rôl hon)

Cynrychiolaeth PAVO/Trydydd Sector

Freda Lacey (Uwch Swyddog PAVO – Iechyd a Llesiant)

Owen Griffin (Swyddog Cyfranogiad Iechyd Meddwl PAVO); mae hefyd yn mynychu cyfarfodydd y Bartneriaeth er mwyn cefnogi cynrychiolwyr defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ar y Bartneriaeth.

Amserlen cyfarfod: bob deufis.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity