Yn tueddu i'ch gwreiddiau: Mae awgrymiadau gorau i helpu grwpiau elusennol yn llwyddo i godi arian ar-lein

A yw'ch sefydliad am ddod yn ffrydiau incwm newydd yn fwy cynaliadwy ac agor? Ydych chi am ddatblygu sylfaen gefnogol, fwy cefnogol? A oes angen i chi godi arian anghyfyngedig i helpu i dalu costau rhedeg craidd?

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending