Cyfarfodydd Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd PAVO

Y dyddiadau ar gyfer cyfarfodydd Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Gwanwyn 2019 yw:

· Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019 - Y Drenewydd 1.000am - 1.00pm (lleoliad i'w gadarnhau)

· Dydd Iau 7 Mawrth 2019- Aberhonddu 10.00am - 1.00pm (lleoliad i'w gadarnhau)

 

Ymunwch â ni i drafod Arwyddion Diogelwch, sut y bydd yn gweithio ym Mhowys a sut y gall y Trydydd Sector 
weithio gyda hyn. Hefyd, eich rhan chi wrth adeiladu rhwydweithiau diogel a chymorth i deuluoedd agored i niwed ym Mhowys. 
I archebu'ch presenoldeb gyda PAVO trwy'r ffurflen archebu ar-lein neu cysylltwch â ruth.middleton@pavo.org.uk neu 01597 822191.

 

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending