Ydych chi’n GWEITHIO GYDA PHLANT, POBL IFANC A THEULUOEDD?

Efallai hoffech chi fod yn rhan o restr gymeradwy o ddarparwyr ym Mhowys.

Ydych chi’n GWEITHIO GYDA PHLANT, POBL IFANC A THEULUOEDD?


Efallai hoffech chi fod yn rhan o restr gymeradwy o ddarparwyr ym Mhowys.


Rydym am lunio rhestr gymeradwy o ddarparwyr sydd â’r profiad a’r hyfforddiant addas, i gynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth ym Mhowys.

Gall y rhain amrywio o asesiadau statudol i wahanol fathau o weithgareddau, i therapiau. Y nod yw llunio rhestr gynhwysfawr ac eang o ddarpariaethau ar gyfer y canlynol (ymysg eraill)

  • Cynnal asesiadau (Er enghraifft – Asesiadau PAM (rhianta);Asesiadau Gyda’n gilydd ac Ar wahân; Asesiadau Seicolegol; Asesiad risg rhywiol)
  • Pob math o therapi/cwnsela (amrywiaeth o gymorth therapiwtig i blant, pobl ifanc, rhieni, teuluoedd, er enghraifft - Therapi Celf, Therapi Ffiliol, Cwnsela, Therapi Teuluol, Therapi Chwarae).
  • Unrhyw gefnogaeth neu weithgareddau eraill yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

DYDDIAD CYHOEDDI’R TENDR YW 22 HYDREF 2020
DYDDIAD CAU YW 23 TACHWEDD 2020


I wneud cais, dylech gofrestru AM DDIM gyda; Sell2Wales https://www.sell2wales.gov.wales/ A eTenderwales https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â PCCSSCommissioning(at)powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826058 Tîm Comisiynu a Thrawsnewid Gwasanaethau Plant

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending