Ydych chi wedi clywed am y Cynnig Rhagweithiol? Ydych chi'n fudiad sydd eisiau cychwyn cynnig mwy o'i gwasanaethau drwy'r Gymraeg?

Mae Cychwyn gyda'r Cynnig Rhagweithiol yn sesiwn hyfforddi ar-lein wedi'i redeg gan Gwern ap Gwyn, Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg PAVO.

Ydych chi wedi clywed am y Cynnig Rhagweithiol?
Ydych chi'n fudiad sydd eisiau cychwyn cynnig mwy o'i gwasanaethau drwy'r Gymraeg?

Mae Cychwyn gyda'r Cynnig Rhagweithiol yn sesiwn hyfforddi ar-lein wedi'i redeg gan Gwern ap Gwyn, Swyddog Datblygu'r Iaith Gymraeg PAVO.

Yn y sesiwn, bydd Gwern yn eich cymryd trwy'r camau bach fedrwch ei gymryd i gynnig mwy o'ch gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â throsolwg o'r deunyddiau a greuwyd gan y prosiect Cynnig Rhagweithiol i gefnogi mudiadau gyda'u Cynnig Rhagweithiol.

Cliciwch yma i archebu eich lle:  https://bit.ly/AOVirtTraining

Os ydych mewn angen cefnogaeth a chymorth uniongyrchol am Gynnig Rhagweithiol eich mudiad, cysylltwch gyda swyddog y prosiect drwy lenwi'r ffurflen gymorth hon:
http://bit.ly/FfurflenCRh

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending