Y Prosiect Cynnig Rhagweithiol

Mae Gwern ap Gwyn, sef Swyddog Datblygu’r Iaith Gymraeg PAVO wedi bod yn datblygu deunyddiau i gefnogi mudiadau efo’r Cynnig Rhagweithiol. Trwy ymgynghoriad agos efo’r sector, creodd pecyn deunyddiau i roi help llaw i fudiadau darparu mwy o wasanaethau iaith Gymraeg.

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending