Y Gwobrau 2020

Ceisiadau nawr ar agor ....

Mae'r Gwobrau yn ôl ac rydym nawr yn derbyn ceisiadau ac enwebiadau!

Mae'r Gwobrau yn cydnabod, dathlu a rhannu arfer ragorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Rydym yn chwilio am geisiadau o bob ardal - y sectorau gwirfoddol, preifat neu statudol. Gall y gofal a'r cymorth a ddarparwyd fod yn ofal preswyl neu gymunedol, mawr neu fach. Gallwch fod yn gweithio gyda phlant neu oedolion..

Ar gyfer Gwobrau 2020 rydym wedi symleiddio ein ffurflenni cais i wneud hi'n haws ymgeisio. Hefyd gall pobl gyflwyno fideo fer yn lle llenwi ffurflen gais.

Yn ogystal â newid y ffurflenni, rydym wedi cyflwyno Y wobr Gofalwn Cymru.

Mae Y Gwobr Gofalwn Cymru yn dathlu gweithwyr gofal unigol yng Nghymru sy'n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl.

Gallent weithio yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol neu statudol, gallent weithio gydag oedolion, plant neu deuluoedd.

Y gwahaniaeth rhwng Y Gwobr Gofalwn Cymru a'r Gwobrau yw ein bod yn gofyn am enwebiadau ar gyfer Y Gwobr Gofalwn Cymru a bydd yr enillydd yn cael ei benderfynu trwy bleidlais gyhoeddus.

Gall unrhyw un enwebu gweithiwr gofal, felly mae'n bwysig iawn ein bod ni'n gadael i gynifer o bobl â phosib wybod amdano.

Weithiau, nid yw pobl yn sylweddoli pa mor drawiadol yw eu gwaith, felly os ydych chi'n gwybod am brosiect sy'n gymwys - waeth pa mor fawr neu fach - rhowch y wybodaeth hon iddyn nhw a'u hannog i ymgeisio.

 

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5pm, 15 Tachwedd 2019

 

Am fwy o wybodaeth a ffurflen enwebu, ewch i gofalcymdeithasol.cymru/gwobrau2020

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending