Taro ar ddyddiau drwg?

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi arweiniad ar reoli trafferthion cyllid wedi’i achosi gan y Coronafeirws.

Dywed y Comisiwn:

“Rydym yn deall bod llawer o ymddiriedolwyr yn gorfod ymdopi a heriau cyllid difrifol y bydd ac effaith mawr ar eu helusennau a’r hwy sydd yn dibynnu arnynt. Rydym felly wedi gosod arweiniad i ymddiriedolwyr, yn enwedig i elusennau llai, sydd angen cefnogaeth i wynebu sefyllfaoedd a phenderfyniadau anodd.”

Darllenwch mwy ar wefan GOV UK.

Os oes gennych chi bryderon am gyllid eich mudiad, neu am rinweddau eich gwaith gwerthfawr yn ystod y cyfnod o ansicrwydd hon, cofiwch fod tîm datblygu PAVO yma i’ch cefnogi.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Trusted Charity