Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Elusennau yng Nghymru: Digwyddiad Lansio’r Ymchwil ar yr Elusen Ddibynadwy

Mae Sicrhau Ansawdd yn bwnc pwysig i elusennau a mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae CGGC wedi gwneud gwaith ymchwil gydag elusennau a chyllidwyr er mwyn canfod eu barn nhw ar sicrhau ansawdd ac yn enwedig Marc Ansawdd a hunanasesu’r Elusen Ddibynadwy (PQASSO cyn hyn).

Sicrwydd Ansawdd ar gyfer Elusennau yng Nghymru:
Digwyddiad Lansio’r Ymchwil ar yr Elusen Ddibynadwy (Digwyddiad am ddim)

 

#DyddMawrthSicrhauAnsawdd

 

Mae Sicrhau Ansawdd yn bwnc pwysig i elusennau a mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae CGGC wedi gwneud gwaith ymchwil gydag elusennau a chyllidwyr er mwyn canfod eu barn nhw ar sicrhau ansawdd ac yn enwedig Marc Ansawdd a hunanasesu’r Elusen Ddibynadwy (PQASSO cyn hyn).

Byddwch chi’n clywed canfyddiadau’r prosiect ymchwil, a bydd ein partneriaid yn y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO) yn rhoi diweddariad ar sut gall yr Elusen Ddibynadwy gynorthwyo mudiadau gyda Sicrhau Ansawdd a datblygiadau newydd.

Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau a dweud wrthym ni pa gymorth rydych chi’n credu sydd ei angen ar fudiadau.

 

Dydd Mawrth 20 Hydref 1pm – 2pm

 

Dolen gofrestru: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/quality-assurance-for-charities-in-wales-trusted-charity-research-launch-tickets-122380137285

 

 

 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending