Samaritans Llandrindod - byddwch yno i bobl sydd angen rhywun!

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli i Samariaid Llandrindod - darganfyddwch fwy yma ....

Gwirfoddoli i'r Samariaid yn Llandrindod


Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli i Samariaid Llandrindod.

Gallech ddod yn wirfoddolwr gwrando, gan ein helpu i ateb galwadau a negeseuon gan bobl sydd angen rhywfaint o gefnogaeth.

Ac mae yna ystod o gyfleoedd eraill ar gael hefyd.

Mae pob cangen ledled y DU ac Iwerddon bob amser yn chwilio am gefnogaeth gyda marchnata, codi arian, neu hyd yn oed helpu yn un o'n siopau.

Mae'r cyfan yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n dda arno a'r hyn sydd gennych amser ar ei gyfer.

 

"Nawr, rwy'n cymryd cysur tawel wrth wybod y gallaf, trwy ateb y ffôn, helpu rhywun i deimlo'n well amdanynt eu hunain".

Jamilia, gwirfoddolwr y Samariaid

 

Am bwy rydyn ni'n chwilio

Gall unrhyw un fod yn wirfoddolwr Samariaid Llandrindod: nid oes angen i chi fod wedi bod trwy brofiad bywyd penodol na bod o gefndir penodol.

Mae croeso i unrhyw un sydd dros 18 oed, eisiau helpu eraill, ac sy'n oddefgar ac â meddwl agored.

 

CLICIWCH AR Y CYSYLLTIADAU ISOD AM FWY O WYBODAETH:

https://www.samaritans.org/branches/llandrindod-wells/

https://www.samaritans.org/branches/llandrindod-wells/contact-or-volunteer-powys-samaritans/

... neu cofrestrwch fel gwirfoddolwr ar wefan Gwirfoddoli Cymru a chwiliwch am lawer o gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal chi, gan gynnwys Samariaid Llandrindod!

 

Ewch i Wefan VW yma: https://volunteering-wales.net/

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau wrth gofrestru yna e-bostiwch: volunteering(at)pavo.org.uk i gael help

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Trusted Charity