Prosiect gan CGGC yw Catalyst Cymru a gaiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Cliciwch yma I archebu lle ar y weminar ragarweiniol am ddim ‘Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol’

24 Medi 12.30 – 13.30

 

Prosiect gan CGGC yw Catalyst Cymru a gaiff ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol

 

"Rydyn ni’n gweithio mewn partneriaeth â Getting on Board  gyflwyno Gweminar ragarweiniol a chwrs Dosbarth Meistr ar-lein er mwyn cynorthwyo mudiadau Treftadaeth gwirfoddol Cymru i ddenu aelodau bwrdd amrywiol"

 

I archebu lle ar y weminar ragarweiniol am ddim 

‘Sut i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol’

24 Medi 12.30 – 13.30

 

Ewch i dudalennau hyfforddiant CGGC

  • Mae’r cwrs Dosbarth Meistr dilynol yn plymio’n ddwfn i bob cam sydd ei angen i fynd ati’n llwyddiannus i recriwtio aelodau bwrdd amrywiol. 
  • Mae’r cwrs yn cynnwys pum sesiwn un awr ym mis Hydref/mis Tachwedd. Mae lleoedd yn gyfyngedig a bydd angen i ni allu ymrwymo i’r holl ddyddiadau.
  • Y gost ar gyfer y pum sesiwn gyda’i gilydd yw £20

I gael rhagor o wybodaeth a gweld sut i archebu lle, ewch i dudalennau hyfforddiant CGGC.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending