Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn dod!

Mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn ŵyl flynyddol ledled y DU sy’n dathlu gwirfoddolwyr, ac mae’n cael ei chynnal rhwng 1 a 7 Mehefin bob blwyddyn.

Logo Wythnos Gwirfoddolwyr

Yn ystod yr wythnos arbennig hon, caiff mudiadau gwirfoddol eu hannog i ddiolch i’w gwirfoddolwyr.

Dechreuodd ymgyrch Wythnos y Gwirfoddolwyr yn 1984, sy’n golygu y byddwn yn dweud ‘diolch yn fawr’ yn ffurfiol wrth wirfoddolwyr am y 37ain flwyddyn eleni.

Eleni, mae Wythnos y Gwirfoddolwyr yn digwydd yn ystod argyfwng, lle mae pandemig byd-eang yn effeithio ar fywydau unigolion a chymunedau, ac y mae ein cymdogion, aelodau’r gymuned a gwirfoddolwyr lleol wedi dod yn bwysicach nag erioed er mwyn cefnogi’r rheini sydd mewn angen.

Eleni, rydym ni’n meddwl ei bod yn bwysicach nag erioed ein bod yn cydnabod cyfraniad gwirfoddolwyr, yn ystod yr argyfwng hwn ac ym mhob rhan o’n bywydau.

Eleni, bydd yr ymgyrch yn canolbwyntio ar rannu straeon gwirfoddoli – gan amlygu'r pethau anhygoel mae gwirfoddolwyr yn eu gwneud yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Byddem wrth ein bodd yn clywed straeon gan wirfoddolwyr ar draws Powys y byddwn yn eu rhannu yn ein cylchlythyrau ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Gallwch anfon stori wirfoddoli atom trwy lenwi'r ffurflen ar-lein hon.

Fel arall gallwch chi lawrlwytho'r ffurflen yma a'i hanfon trwy e-bost i volunteering(at)pavo.org.uk

 

Mae mwy o wybodaeth ac adnoddau i sefydliadau i'w gweld yma.

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending