Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:- Swyddog Datblygu – Gwirfoddoli

Darpariaeth secondiad - Tymor Penodol (tan 31 Mawrth 2022)

Bydd y gweithle yn Swyddfeydd PAVO, Llandrindod Wells (y Drenewydd o bosibl) gweithio o adref ynystod Cofid yn gweithio 35 awr yr wythnos

Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:-
Swyddog Datblygu – Gwirfoddoli

Darpariaeth secondiad - Tymor Penodol (tan 31 Mawrth 2022)

Bydd y gweithle yn Swyddfeydd PAVO, Llandrindod Wells (y Drenewydd o bosibl) gweithio o adref yn ystod Cofid yn gweithio 35 awr yr wythnos

Oherwydd secondiad staff mae gennym gyfle cyffrous i chwaraewr tîm brwdfrydig a hyblyg ymuno â ni a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gefnogi gwirfoddoli yn Powys.

Bydd y rôl hon yn cynnwys darparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau gwirfoddoli i unigolion a sefydliadau i godi hwyluso a chyfnerthu gwirfoddoli a hyrwyddo arfer da.

Cyflog:- £26,511 - Gorchudd Eiliad Tymor Penodol (tan 31 Mawrth 2022)
Dyddiad cau ar gyfer y swydd uchod: Mawrth 1af 2021 am 12:00 hanner dydd
Cynhelir cyfweliadau ar: 5ed Mawrth 2021 (bydd efallai dros fideo rithwir)

I wneud cais ewch i wefan PAVO: https://www.pavo.org.uk/jobs/profile.html?job_id=49 neu drwy e-bostio: recruit@pavo.org.uk neu drwy ffonio: 01597 822191
Am fwy o wybodaeth am PAVO ewch at: www.pavo.org.uk

 

Cliciwch YMA

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending