Mae PAVO yn awyddus i recriwtio ar gyfer y swyddi isod:-

Swyddog Datblygu Rhwydwaith Cymunedol

Tymor Penodol (hyd ddiwedd Mawrth 2022)

2 Swydd - Bydd canolfan Gogledd Powys yn Swyddfeydd PAVO yn y Drenewydd a De Powys yn Swyddfeydd PAVO yn Llandrindod Wells (gweithio gartref yn ystod Covid)

gweithio 21 awr yr wythnos

Swyddog Datblygu Rhwydwaith Cymunedol


Tymor Penodol (hyd ddiwedd Mawrth 2022)

2 Swydd 

  • Bydd canolfan Gogledd Powys yn Swyddfeydd PAVO yn y Drenewydd a
  • De Powys yn Swyddfeydd PAVO yn Llandrindod Wells (gweithio gartref yn ystod Covid)

Gweithio 21 awr yr wythnos

Er mwyn hyrwyddo a datblygu mentrau Gwerth Cymdeithasol gydag ystod eang o randdeiliaid cymunedol, mae PAVO wedi sefydlu Rhwydweithiau Lleol sy'n cwmpasu Powys i gyd.

Mae'r Rhwydweithiau Bro yn dwyn ynghyd unigolion, sefydliadau a busnesau I adnabod a gweithredu ffyrdd effeithiol i gynnal a chynyddu lles pobl.


Bydd y swydd hon yn gweithio'n agos gyda Chysylltwyr Cymunedol PAVO i dyfu a chryfhau’r rhwydweithiau.

Cyflog:- £15,907 21 awr yr wythnos (£26,911 pro rata) – cyllid I Mawrth 2022

Dyddiad cau ar gyfer y swydd uchod: Dydd Llun 8fed Chwefror 2021 12 Hanner Dydd
Cynhelir cyfweliadau ar 12fed Chwefror 2021 (bydd efallai dros fideo rithwir)

Mae pecynnau cais ar gael ar wefan PAVO:
https://www.pavo.org.uk/jobs.html
neu drwy e-bostio: recruit(at)pavo.org.uk            neu drwy ffonio: 01597 822191
Am fwy o wybodaeth am PAVO ewch at: www.pavo.org.uk
 

Lle i gael hyd inni

Swyddfa Llandrindod

Unit 30
Ddole Road Industrial Estate
Llandrindod
Powys
LD1 6DF

01597 822 191

Swyddfa'r Drenewydd

Plas Dolerw
Milford Road
Drenewydd
Powys
SY16 2EH

01686 626 220

Cysylltu

Authentication

Cyflogwr Ystyriol / Mindful Employer
Charity Quality Standard Logo
PQASSO Level 2 Logo
Investing in Volunteers
Quality in Befriending